English (United Kingdom)

ZAPORNICE

01. PLOČASTA KANALSKA ZAPORNICA
02. PLOČASTA ZIDNA ZAPORNICA
03. PLOČASTA RUČNA ZAPORNICA
04. USMJERIVAČ PROTOKA

01. PLOČASTA KANALSKA ZAPORNICA

EKOguard PEN 1

PLOČASTA KANALSKA ZAPORNICA

Osnovne veličine
:
KMAX
MAKSIMALNA VISINA KANALA
5000 mm
pMAX
MAKSIMALNI HIDROSTATSKI TLAK NA ZAPORNOJ PLOČI
0,30 bar
HMAX
MAKSIMALNA DUBINA VODE
3000 mm
AMAX
MAKSIMALNA VISINA ZAPORNE PLOČE
3000 mm
BMAX
MAKSIMALNA ŠIRINA KANALA
3000 mm


Primjena:
 • Za izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka otpadne/oborinske vode u kanalima.
 • Na zahtjev kupca izrađuju se i vodonepropusne za djelovanje tlaka vode sa obje strane zaporne ploče.

Funkcionalni opis:
 • Zaporna ploča je smještene unutar okvira koji je učvršćen u betonskom šlicu unutar betonskog kanala, nakon postavljanja u šlic vrši se podlijevanje okvira zapornice betonom radi osiguranja vodotijesnosti između zida i okvira.
 • Brtvljenje zaporne ploče prema okviru se ostvaruje na tri strane: na obje bočne strane i na dno okvira.

Princip rada:
 • Rotacijom trapeznog vretena vrši se relativno kretanje brončane matice uzduž vretena, a sa sobom povlači i zapornu ploču. Voda slobodno prolazi kroz svijetli otvor koji nastaje nakon podizanja zaporne ploče, dok je ostali dio presjeka kanala nepropustan.
 • Pogon vretena kojim se vrši podizanje zaporne ploče može biti jednostavno ručni sa ili bez reduktora (upotrebom ručnog kola) ili elektromotorni pogon koji se postavlja na vrh zapornice.

02. PLOČASTA ZIDNA ZAPORNICA

EKOguard PEN 3

PLOČASTA ZIDNA ZAPORNICA

Osnovne veličine
:
KMAX
MAKSIMALNA VISINA KANALA
5000 mm
pMAX
MAKSIMALNI HIDROSTATSKI TLAK NA ZAPORNOJ PLOČI
0,50 bar
HMAX
MAKSIMALNA DUBINA VODE
5000 mm
PRAVOKUTNI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
AMAX
MAKSIMALNA VISINA ZAPORNE PLOČE
3000 mm
BMAX
MAKSIMALNA ŠIRINA KANALA
3000 mm
OKRUGLI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
DMAX MAKSIMALNI PROMJER SVIJETLOG OTVORA       3000 mm


Primjena:
 • Za izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka na zidovima sa okruglim ili pravokutnim otvorima.
 • Na zahtjev kupca izrađuju se i vodonepropusne za djelovanje tlaka vode sa obje strane zaporne ploče..

Funkcionalni opis:
 • Kod zidne zapornice okvir se anker vijcima pričvršćuje na već gotovi betonski zid čija geometrija površine ne smije odstupati više od 3mm u ravnoći, a mora biti i gladak da bi se ostvarila vodotijesnosti između gumene brtve na okviru zapornice i površine samog zida.  
 • Brtvljenje zaporne ploče prema okviru se ostvaruje po cijelom obodu svijetlog otvora na zidu (tj. zaporne ploče).

Princip rada:
 • Rotacijom trapeznog vretena vrši se relativno kretanje brončane matice uzduž vretena, a sa sobom povlači i zapornu ploču. Voda slobodno prolazi kroz svijetli otvor koji nastaje nakon podizanja zaporne ploče, dok je ostali dio presjeka kanala nepropustan.
 • Pogon vretena kojim se vrši podizanje zaporne ploče može biti jednostavno ručni sa ili bez reduktora (upotrebom ručnog kola) ili elektromotorni pogon koji se postavlja na vrh zapornice.

03. PLOČASTA RUČNA ZAPORNICA

EKOguard PEN 5

PLOČASTA RUČNA ZAPORNICA

Osnovne veličine
:
KMAX
MAKSIMALNA VISINA KANALA
1000 mm
pMAX
MAKSIMALNI HIDROSTATSKI TLAK NA ZAPORNOJ PLOČI
0,07 bar
HMAX
MAKSIMALNA DUBINA VODE
700 mm
PRAVOKUTNI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
AMAX
MAKSIMALNA VISINA ZAPORNE PLOČE
700 mm
BMAX
MAKSIMALNA ŠIRINA KANALA
700 mm
OKRUGLI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
DMAX MAKSIMALNI PROMJER SVIJETLOG OTVORA       700 mm


Primjena:
 • Za izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka otpadne/oborinske vode u kanalima ili na zidovima sa otvorima.
 • Na zahtjev kupca izrađuju se i vodonepropusne za djelovanje tlaka vode sa obje strane zaporne ploče
Princip rada:
 • Ručnim pomicanjem zaporne ploče nastaje odgovarajući slobodan otvor. Protok se odvija samo kroz nastali otvor, a preostala površina koja je zatvorena ostaje vodonepropusna.

04. USMJERIVAČ PROTOKA

EKOguard PEN 10

USMJERIVAČ PROTOKA

Osnovne veličine
:
KMAX
MAKSIMALNA VISINA KANALA
1000 mm
HMAX
MAKSIMALNA DUBINA VODE
1000 mm

AMAX
MAKSIMALNA VISINA SKRETNE PLOČE
1000 mm
BMAX
MAKSIMALNA ŠIRINA KANALA
1000 mm
LMAX MAKSIMALNI DULJINA ZONE SKRETANJA
      1000 mm


Primjena:
 • Postavlja se na mjestu preusmjeravanja protoka otpadnih voda.
 • U slučaju preopterećenja određenog sustava za pročišćavanje ovim  usmjerivačem se vrši preusmjeravanje protoka npr. u bypass kanal.
Princip rada:
 • Usmjeravanje protoka vrši se pomoću skretne ploče, na čije rubove je postavljena gumena brtve koja osigurava vodonepropusnost uređaja prema zatvorenom dijelu kanala .
 • Ploča se zakreće oko vertikalne osovine djelovanjem brončane matice koja putuje uzduž navojnog vretena.
 • Navojno vreteno može biti pogonjeno elektromotornim ili ručnim pogonom. Ručni pogon može biti izveden samo s ručnim kolom ili korištenjem reduktora sa ručnim kolom.
 

Zaštita podataka

Društvo MIAB poštuje odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a  Ispitanik koji ima bilo kakva pitanja ili prigovor vezano za zaštitu osobnih podataka može svoja pismena dostaviti na adresu elektroničke pošte zop@miab.hr