English (United Kingdom)

REFERENCE: Ostali objekti

NAZIV INVESTITOR
STANICA ZA ISPITIVANJE I BAŽDARENJE VODOMJERA VODOVOD I ODVODNJA SPLIT
RAZDIJELNA GRAĐEVINA INA-VINIL VODOVOD I ODVODNJA SPLIT
KLORNA STANICA LOZOVAC VODOVOD I ODVODNJA ŠIBENIK
POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKAT MIAB-a - MANDALINA MIAB ŠIBENIK
UGRADNJA MJERNO REGULACIJSKE OPREME NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA NPKL VODOVOD KORČULA
PODUZETNIČKI INKUBATOR MANDALINA – I.FAZA PODI ŠIBENIK