English (United Kingdom)

ZGRTAČ PJESKOLOVA-MASTOLOVA


01. LONGITUDINALNI ZGRTAČ PJESKOLOVA MASTOLOVA

EKOflow LON 1

LONGITUDINALNI ZGRTAČ PJESKOLOVA MASTOLOVA

Osnovne veličine:
  • Dimenzije svih dijelova ovog uređaja proizlaze iz građevinskih mjera bazena mastolova/pjeskolova, koje se dobivaju na temelju kalkulacije količine otpadne vode koja će se obrađivati.

Primjena:
  • Ovi uređaji su dio standardne opreme bazena pjeskolova/mastolova i služe za skupljanje sitnog krutog otpada (pijeska) koji se taloži na dnu bazena se jedne strane, a sa druge strane plivajuće tvari i masnoće koja pliva pri vrhu otpadne vode
Princip rada:
  • Longitudinalni zgrtač pjeskolova-mastolova  je mosna konstrukcija koja se kreće uzduž bazena po šinama.  Na most su pričvršćena dva zgrtača, jedan koji zgrće kruti talog tj. pijesak po dnu bazena i drugi koji zgrće plivajuću tvar i mast pri vrhu otpadne vode.
  • Zgrnuti pijesak na jednoj strani bazena se sa dna bazena podiže pomoću vakuum crpki do klasirera pijeska, dok se na drugoj strani zgrnuta masnoća ubacuje u kanal sa longitudinalnim (lančanim) zgrtačem masti koji onda mast iz kanal izbacuje u posebni spremnik ili jamu.
LONGITUDINALNI ZGRTAČ PJESKOLOVA MASTOLOVA
 

Zaštita podataka

Društvo MIAB poštuje odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a  Ispitanik koji ima bilo kakva pitanja ili prigovor vezano za zaštitu osobnih podataka može svoja pismena dostaviti na adresu elektroničke pošte zop@miab.hr