English (United Kingdom)

STANICA ZA PRIHVAT SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA


01. STANICA ZA PRIHVAT SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA

EKOflow COR 5

 

STANICA ZA PRIHVAT SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA


Osnovne veličine:
Q
Protok, kapacitet uređaja
20 - 100 L/s
D
Promjer bubnja
0,6 - 0,8 m
S
Svijetli otvor lamela bubnja
6 - 10 mm


Primjena:
  • Namijenjena je za prihvat sadržaja iz komunalnih vozila koja vrše pražnjenje septičkih jama
  • Uređaj je višefunkcijski: izdvaja, transportira i u jedinici za cijeđenje cijedi vodu iz izdvojenog krutog otpada
Princip rada:
  • Sadržaj iz komunalnog vozila za pražnjenje septičkih jama ulazi u zatvoreni spremnik, te struja otpadne vode na lamele sa unutarnje strane bubnja nanosi kruti otpad.
  • Rotirajući češalj prikupljeni materijal podiže i ubacuje u otvoreno korito u donji kraj spirale.
  • Rotacijom spirala otpad transportira, uzduž kućišta spirale, do zone za presanje, gdje se materijal presa-cijedi, a zatim se na gornjem kraju spirale kroz ispust izbacuje u komunalni spremnik.
  • Na zonu presanja izvana, preko elektromagnetskog ventila, se dovodi čista voda koja ispire talog nastao presanjem materijala. Tako isprani talog se onda odvodi crijevom i ispušta natrag u kućište uređaja. Isto tako, se preko drugog elektromagnetskog ventila, nad bubnjem uređaja postavlja mlaznica koja čistom vodom ispire donje dijelove uređaja, bubanj sa češljem.

 

 

 

Zaštita podataka

Društvo MIAB poštuje odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a  Ispitanik koji ima bilo kakva pitanja ili prigovor vezano za zaštitu osobnih podataka može svoja pismena dostaviti na adresu elektroničke pošte zop@miab.hr