English (United Kingdom)

SEPARATORI

01. SEPARATOR
02. SEPARATOR SA AUTOMATSKIM IZDVAJANJEM LAKIH TEKUĆINA

01. SEPARATOR

EKOguard SEPOIL 1

Separator

Osnovne veličine, raspon
:
V - VOLUMEN SEPARATORA
800 – 50000 (L)
Q - KAPACITET SEPARATORA, PROTOK
1,5 – 250 (L/s)


Učinkovitost:
  • Kvaliteta vode na izlazu iz separatora uz predviđene ulazne parametre je takva da je količina mineralnih ulja u vodi manja od 5 mg po litri, uz predviđene ulazne parametre.

Princip rada:
  • U prvoj komori vrši se taloženja pijeska i mulja, a nakon prolaska kroz komoru za separiranje ulja kroz koalescentni filter, pročišćena voda istječe kroz izlazni priključak separatora.

02. SEPARATOR SA AUTOMATSKIM IZDVAJANJEM LAKIH TEKUĆINA

EKOguard SEPOIL 3

SEPARATOR SA AUTOMATSKIM IZDVAJANJEM LAKIH TEKUĆINA

Osnovne veličine, raspon
:
Q - KAPACITET SEPARATORA, PROTOK
1,5 – 100 (L/s)


Učinkovitost:
  • Kvaliteta vode koja se dobiva na izlazu iz ovog separatora je takva da je količina mineralnih ulja u vodi manja od 0,01 mg po litri vode, što je 500 puta bolje od učinkovitosti "običnih" separatora s koalescentnim filterom koja iznosi maksimalno do 5 mg ulja po litri.
  • Ovaj separator odvaja čak i emulzirana ulja.

Princip rada:
  • U prvoj komori vrši se taloženja krutih čestica, a nakon prolaska kroz komoru za separiranje ulja, pročišćena voda istječe kroz izlazni priključak separatora.
  • Ovaj tip separatora je opremljen sa opremom za automatskom izdvajanje separiranih lakih tekućina. Naime, kada se u toku rada separatora aktivira nivo sonda lakih tekućina uključuje se posebna pumpa koja ih izbacuje u poseban spremnik.
 

Zaštita podataka

Društvo MIAB poštuje odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a  Ispitanik koji ima bilo kakva pitanja ili prigovor vezano za zaštitu osobnih podataka može svoja pismena dostaviti na adresu elektroničke pošte zop@miab.hr