English (United Kingdom)

KLASIRER PIJESKA


01. KLASIRER PIJESKA

EKOflow SAN 1

 

Klasirer pijeska


Osnovne veličine:
Q
Protok - kapacitet uređaja
10 L/s
20 L/s
35 L/s
50 L/s


Primjena:
  • Namijenjen je za izdvajanje sitnijih krutih čestica (pijesak) iz taloga dobivenog npr. prikupljanjem u bazenima pjeskolova.
Princip rada:
  • Otpadna voda zajedno sa krutim česticama taloga (obično iz bazena pjeskolova) ulazi u prvu komoru uređaja na čijem je dnu koso položena spirala.  Sediment tj. pijesak se taloži na dno komore, a spirala ga transportira na vrh uređaja gdje onda kao ocijeđen izlazi u spremnik komunalnog otpada.
  • Tako pročišćena otpadna voda se prelijeva u drugu komoru i vraća se u sustav (bazen pjeskolova ili kanal)