English (United Kingdom)

MIAB d.o.o. je kao član zajednice ponuditelja potpisao ugovor za izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Orašac.

MIAB d.o.o. je sudjelovao u postupku javne nabave za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Orašac. U međunarodnoj konkurenciji naša ponuda je odabrana kao najpovoljnija te je potpisan ugovor o izvođenju  radova.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje predviđa izgradnju mehaničkog uređaja za pročišćavanje sa uključenim grubim i finim rešetkama, pjeskolovom mastolovom, stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama, filtrom za pročišćavanje zraka. Najveći dio opreme za izgradnju uređaja biti će proizveden u MIAB-ovim proizvodnim pogonima.