English (United Kingdom)

MIAB d.o.o. je kao vodeći član konzorcija potpisao ugovor za izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Primorskom Docu.

MIAB d.o.o. je sudjelovao u postupku javne nabave za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Primorskom Docu u sklopu programa IPARD. U međunarodnoj konkurenciji naša ponuda je odabrana kao najpovoljnija te je potpisan ugovor o izvođenju  radova.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje predviđa izgradnju mehaničkog i biološkog SBR uređaja za pročišćavanje uključujući i stanicu za prihvat otpada iz septičkih jama. Najveći dio opreme za izgradnju uređaja biti će proizveden u MIAB-ovim proizvodnim pogonima.