English (United Kingdom)

Politika upravljanjem okolišem

Uvođenje sustava upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001:2004 obvezuje MIAB d.o.o. na stalni nadzor i neprekidno poboljšanje utjecaja na okoliš tijekom proizvodnje i ugradnje širokog spektra proizvoda vezanih za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje voda.

S obzirom na našu djelatnost, našim sustavom zaštite okoliša i Politikom upravljanja okolišem obuhvaćeno je:

  • utvrđivanje značajnih aspekata i utjecaja na okoliš,
  • vršenje redovitih analiza aspekata okoliša,
  • poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša,
  • trajno unaprjeđenje i stalno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem u procesu proizvodnje, naročito kod završne obrade inoksa,
  • stalno usklađivanje s važećim Normama, zakonima i regulatornim propisima.

Za ostvarenje navedenih ciljeva ulažemo napore za :

  • odlaganje i zbrinjavanje otpada kojeg tijekom rada stvaramo,
  • održavanje opreme u svrhu zaštite radnog okoliša,
  • razvoj proizvoda i izbor materijala manje štetnih za okoliš,
  • razvoj svijesti i edukaciju zaposlenih kod provođenja sustava zaštite okoliša.

Politika upravljanja okolišem za nas predstavlja okosnicu i nit vodilju za utvrđivanje ciljeva učinkovitog upravljanja okolišem, a sa istom upoznali smo naše kupce i dobavljače, lokalnu zajednicu i naše zaposlenike.

Šibenik, 01. 10. 2012.god.

Direktorica :

Ankica Burić