English (United Kingdom)

MIAB d.o.o. je počeo sa izvođenjem radova na dovršetku izgradnje i ugradnji elektro-strojarske opreme na kanalizacijskom sustavu Milna na otoku Braču.

Radovi na kanalizacijskom sustavu Milna sastoje se od dovršetka izgradnje pristupne ceste za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, ugradnje strojarske i elektro opreme na četiri crpne stanice i uređaju za pročišćavanje.
Od opreme, predviđena je ugradnja crpki, fazonskih komada, armatura, poliesterskih nagaznih rešetki, zapornica, automatskog finog sita, …