English (United Kingdom)

MIAB d.o.o. je odabran kao najpovoljniji ponuditelj za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Imotski

MIAB d.o.o. je sudjelovao u postupku javne nabave za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Imotski. U međunarodnoj konkurenciji ponuda tvrtke MIAB d.o.o. je odabrana kao najpovoljnija.

Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje između ostalog predviđa radove na mehaničkom predtretmanu, bioaeracijskim bazenima, crpnoj stanici i sekundarnoj taložnici uređaja. Najveći dio opreme za rekonstrukciju uređaja biti će proizveden u MIAB-ovim proizvodnim pogonima.