English (United Kingdom)

MIAB d.o.o. je počeo sa izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji crpne stanice otpadnih voda Stari grad u Kninu.

Radovi na Crpnoj stanici Stari Grad u Kninu sastoje se od rekonstrukcije postojećeg objekta, dogradnje nove agregatnice te izgradnje kolektora. Rekonstrukcija se sastoji od ugradnje nove automatske grube rešetke visine 6,97 metara, zapornica, sigurnosnih ljestvi, plinotijesnih poklopaca.

Također, predviđena je ugradnja novih fekalnih kanalizacijskih crpki, pratećih fazonskih komada, zasuna i ventila, kao i ugradnja potopnih crpki sa aksijalnim propelerom pojedinačnog kapaciteta 1200 litara u sekundi. Također, radovi predviđaju i rekonstrukciju elektro ormara. U agregatnicu će se ugraditi automatski stacionarni diesel agregat snage 450 kVA. Kolektori su unutarnjih promjera 1200 i 1300 milimetara.