Croatian(HR)

Projekt Digitalna i zelena tranzicija poduzeća MIAB d.o.o.

There are no translations available.

NAZIV PROJEKTA KORISNIKA U PROJEKTU:

Projekt Digitalna i zelena tranzicija poduzeća MIAB d.o.o. , KK 11.1.1.01.0225  sufinanciran je  iz operativnog  programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.


KRATKI OPIS PROJEKTA (OPERACIJE):

Prijavitelj se već 30 godina uspješno bavi izgradnjom objekata, montažom postrojenja, proizvodnjom opreme i zaštitom materijala u Hrvatskoj. Izostanak ulaganja dovodi do zastarijevanja oprema, nestandardiziranih i nedigitaliziranih proizvodnih i poslovni procesi što potencijalno dovodi do smanjenja konkurentnosti na tržištu. Kako bi Prijavitelj povećao prodaju, izvoz, profit i zaposlio nove radnike, uložiti će se u modernizaciju opreme, digitalizaciju proizvodnje i poslovanja, educirati zaposlenike za upravljanje novim proizvodnim i drugim rješenjima te uložiti u veću energetsku učinkovitost što će omogućiti povećanje proizvodnje, veću preciznost i efikasnost, smanjenje otpada i štetnih kemikalija kao i uštedu energije.

Prijavitelj će provesti slijedeće aktivnosti:

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Inovacija procesa i organizacija poslovanja
 • Usavršavanje
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost


CILJEVE I OČEKIVANE REZULTATE PROJEKTA (OPERACIJE):

Svrha projekta
je povećati proizvodnju i konkurentnost na tržištu EU kroz unaprjeđenje proizvodnih procesa i organizaciju poslovanja. Što se planira postići na slijedeći način:

 • Zelenom transformacijom
 • Inovacijom proizvodnog procesa
 • Inovacijom organizacije poslovanja
 • Standardizacijom proizvodnih procesa
 • Edukacijom zaposlenika


Cilj projekta:
Jačanje konkurentnosti kroz digitalnu i zelenu transformaciju uvođenjem novih tehnoloških rješenja i energetski učinkovite opreme.

Doprinos rješavanju problema:

 • Povećanje prihoda više od 25%
 • Povećanje izvoza više od 25%
 • Zapošljavanje 6 novih radnika
 • Inovacija proizvodnog procesa uvođenjem novog softvera za izradu elekroormara, energetike, automatike i upravljanja
 • Inovacija organizacije poslovanja uvođenjem softvera za komunikaciju s klijentima u jamstvenom roku
 • Doprinos zelenoj tranziciji nabavom energetski učinkovitije opreme, opreme koja emitira manje štetnih produkata i one koja omogućuje bolju iskoristivost resursa
 • Osposobljavanje zaposlenika za upravljanje novim strojevima

Glavni cilj Prijavitelja je povećanje konkurentnosti tvrtke na domaćem i stranom tržištu što će se ostvariti zelenom i digitalnom tranzicijom kroz nabavku opreme, edukaciju osoblja i digitalizaciju proizvodnih procesa i organizacije poslovanja.

UKUPNU VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.004.548,28 HRK od čega su ukupno prihvatljivi troškovi u iznosu od 1.355.438,14 HRK i dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 639.051,84 HRK.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
  (od 03.11.2021.- do 03.12.2022. )

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA
: Ankica Burić


 

Zaštita podataka

Društvo MIAB poštuje odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a  Ispitanik koji ima bilo kakva pitanja ili prigovor vezano za zaštitu osobnih podataka može svoja pismena dostaviti na adresu elektroničke pošte zop@miab.hr